Directie

Algemeen Directeur

Stephan Brynaert

09/2727777

Coördinerend Directeur Internettenscholengemeenschap

Nathalie Vandenbossche

09/2727778

Directeur Coördinatie Internettenscholengemeenschap

Kevin Eggermont