Missie

GO! scholengroep Gent: wij hebben het voor JOU!

Diverse mensen, diverse scholen en instellingen. Onze scholengroep heeft in de onderwijszone Gent een breed en geografisch gespreid aanbod. Opvoeding en onderwijs gaan hierbij hand in hand. Diversiteit geeft ons leven meer kleur. Respect voor elkaars eigenheid en talent is de basis voor een goede samenwerking. Samen leren we van elkaar.

De passie voor leren is wat ons bindt. 29 scholen, 2300 professionals maken er samen werk van. We motiveren elkaar om elke dag onze 13000 leerlingen en 2000 cursisten kwalitatief onderwijs te bieden en een warme, ondersteunende leefomgeving.Als scholengroep staan we niet naast maar in de samenleving.  Samen staan we sterker.

Naar een meer duurzame toekomst.  Duurzaam omgaan met onze omgeving en met mensen wordt dé uitdaging. Je leert beter en aangenamer in een open en groene leeromgeving. Ons menselijk kapitaal is het kapitaal van de toekomst. We gaan voor onderwijs dat blijft ‘plakken’ en dat onze leerlingen, cursisten en professionals goesting geeft om te blijven leren. Samen bouwen we aan een meer duurzame toekomst.
Sterke professionals maken sterk onderwijs.
Sterk onderwijs sterkt mensen om met een open blik en veel goesting te blijven leren.
Dat is en blijft de essentie: een sterk onderwijs voor een sterke toekomst!