Persbericht – Aanmeldingssysteem secundaire scholen: Gentse GO! scholen helpen ouders en kinderen een goede school- en studiekeuze te maken

Nu de timing van de aanmeldingsprocedure voor de inschrijving in Gentse secundaire scholen eindelijk officieel gekend is, breekt er voor kinderen van het zesde leerjaar en hun ouders een belangrijke periode aan. Zij moeten immers een school en studierichting kiezen voor het eerste middelbaar. De Gentse scholen van het GO! en IVG willen ouders en kinderen bij deze belangrijke keuze ondersteunen en slaan daarom de handen in elkaar. Op 2 februari 2019 organiseren ze samen de tweede editie van GO! Explore, de onderwijsbeurs van regio Gent.

Gentse aanmeldingssysteem: timing gekend

Vrijdag werd de officiële timing voor de aanmeldingsprocedure in secundaire scholen eindelijk goedgekeurd. De aanmeldingen voor het eerste jaar secundair starten op maandag 1 april 2019. Op vrijdag 26 april wordt de aanmeldingsperiode afgesloten. Ouders die hebben aangemeld, krijgen op 13 mei 2019 de resultaten. Vanaf 15 mei 2019 kan er dan officieel worden ingeschreven in de scholen.

Meerdere scholen kiezen

Uit de ervaringen met het aanmeldsysteem van vorig jaar bleek o.a. het belang van meerdere scholen aanduiden. Dat betekent dat ouders en kinderen op voorhand naar meerdere opendeurdagen moeten gaan en informatie moeten inwinnen over verschillende scholen, een behoorlijke inspanning.

“We beseffen dat dit veel tijd vraagt van ouders en kinderen”, beaamt de heer Brynaert. “We komen hier als scholengroep samen met IVG aan tegemoet door alle informatie over onze scholen en hun aanbod te bundelen op één plek: de GO! Explore beurs. Op één locatie, op één dag kunnen ouders en kinderen kennismaken met het aanbod van al onze scholen en met onze directies en leerkrachten. Later in het schooljaar kunnen dan individuele opendeurdagen van onze scholen bezocht worden. We merkten bij de vorige editie dat onze beurs als geroepen kwam. We hadden bijna 1.400 bezoekers, onder wie ook veel kinderen van het vijfde leerjaar.”

Ouders spelen belangrijke rol bij keuzeproces

Karin Goosen (UGent, Steunpunt Diversiteit en Leren) onderstreept het belang van onderwijsbeurzen, waar ouders samen met kinderen naartoe kunnen gaan. “In het Transbaso- project deden we vier jaar lang onderzoek naar verschillende aspecten van de overgang van basis- naar secundair onderwijs. Een van onze vaststellingen was dat ouders de belangrijkste rol hebben bij het school- en studiekeuzeproces.”

De onderzoeksresultaten toonden ook aan dat het belangrijk is om kinderen in aanraking te brengen met verschillende beroepen en studierichtingen. “In feite zijn leerlingen op twaalf jaar nog te jong om een onderbouwde studiekeuze te maken. Op die leeftijd moeten kinderen vooral nog veel ervaringen opdoen en van dingen kunnen proeven. Dat kan in feite al vanaf de kleuterschool tot in de eerste graad van het secundair”, besluit Karin Goosen.

Kinderen zelf laten ontdekken en ervaren

Stephan Brynaert gaat akkoord met deze aanbevelingen: “Precies omwille van de resultaten van het Transbaso-onderzoek hebben we besloten om op onze GO! Explore beurs een interactief gedeelte te voorzien, naast de infomarkt. Via leuke proeven en opdrachten kunnen kinderen verschillende studiedomeinen uittesten. De beurs heet niet voor niets GO! Explore!”

En die interactie wordt ook door het bedrijfsleven gesmaakt. Mieke Vermeiren (chief van het expertisecentrum People & Organisation van Agoria, sectorfederatie van de technologische industrie) verduidelijkt: “Onze bedrijven schreeuwen om technische profielen. Wij kunnen vanuit Agoria alleen maar toejuichen dat initiatieven zoals de GO! Explore beurs de blik van ouders en kinderen verruimt en hen in een veilige omgeving volop laat exploreren met verschillende vakken en domeinen. Zowel in harde als zachte sectoren, over ASO, TSO en BSO heen. We zijn trouwens ook blij dat nieuwe technologieën zoals Virtual Reality, drones en 3D- printen een plaats krijgen op de beurs.”

Praktische info

De GO! Explore beurs vindt op 2 februari 2019 plaats op het veelzijdige domein van GO! Tuinbouwschool Melle, Brusselsesteenweg 165, Melle. Er is een pendeldienst voorzien vanaf een aantal P+R parkings in de Gentse rand. Kinderen van het vijfde en zesde leerjaar en de eerste graad van het middelbaar zijn samen met hun ouders van 10u. tot 16u. welkom. Meer info op www.goexplore.gent en op www.facebook.com/events/873850063004412/. Een overzicht van individuele opendeurdagen van scholen vind je hier:https://scholengroep.gent/infodagen/.

Meer informatie over dit persbericht

Gelieve contact op te nemen met de communicatieverantwoordelijke van GO! scholengroep Gent, Eva Van Buggenhout, via  of 0483/01.82.71.

Over Agoria

Agoria is de federatie van de bedrijven van de Belgische technologische industrie en verenigt 1.800 ondernemingen met in totaal ca. 300.000 werknemers, daarmee is het de grootste sectorale werkgeversorganisatie van België. De federatie beschikt over vier beleidscellen die actief zijn op federaal en regionaal vlak. Via zijn expertisecentra verleent ze bijstand aan haar leden met vragen over talent en arbeidsmarkt, innovatie, energie, milieu, sociaal-juridische thema’s en regelgeving en normalisatie (zowel technisch als algemeen). Agoria zet sterk in op de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Over Transbaso

Transbaso was een interuniversitair SBO-onderzoeksproject (2014-2018). Doel van het onderzoeksproject was processen van school- en studiekeuze bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs onderzoeken in de steden Antwerpen en Gent. Daarnaast werden er tools voor de praktijk ontwikkeld waarvan de effectiviteit werd vastgesteld. De tools voor kinderen en ouders vind je op www.vanbasisnaarsecundair.be De tools voor professionals op http://pro.vanbasisnaarsecundair.be.

Over GO! scholengroep Gent

GO! scholengroep Gent en haar centrale diensten overkoepelen 33 unieke scholen (basis en secundair onderwijs) en centra (DKO, CVO, CLB en internaten) in Groot Gent, een bruisende regio qua kennis, cultuur, economie en tewerkstelling. De passie voor leren is wat ons bindt. We motiveren elkaar om elke dag onze meer dan 11.000 leerlingen en 4.500 cursisten kwalitatief en innovatief onderwijs te bieden in een warme, ondersteunende leer- en leefomgeving. Website: www.scholengroep.gent.