Persbericht Dalton Leer-en leefschool Lyceum Gent

PERSBERICHT – Voor leerlingen in Daltonscholen in Vlaanderen voelt elke dag een beetje als de J1000

Morgen en overmorgen komen leerlingen samen op de J1000, een groot onderwijscongres waar ze zullen nadenken over de toekomst van het onderwijs. Pedagoog Nadine Engels (Vrije Universiteit Brussel) noemt deze evolutie naar medeverantwoordelijkheid, openheid en autonomie terecht een positieve evolutie (DM 24/4/2018).Toch zijn er ook scholen die hier nu al heel ver in staan. In het daltononderwijs zijn eigenaarschap, vrijheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen t.o.v. hun eigen leerproces de logica zelve. Vlaanderen telt voorlopig slechts twee secundaire daltonscholen: Daltonatheneum Het Leerlabo in Westerlo en Portus, de Dalton leer-en leefschool van het GO! Lyceum in Gent. Wegens succes breidt Portus vanaf schooljaar 2018-2019 uit met een derde jaar ASO. Er is duidelijk een behoefte naar deze innovatieve vorm van onderwijs.

Dalton: niet allemaal hetzelfde (zwart-geel gestreepte) keurslijf, maar een aanpak op maat per kind
Het daltononderwijs werd vanaf 1904 ontwikkeld door de Amerikaanse lerares Helen Parkhurst (1886-1973). De naam heeft niets te maken met de onfortuinlijke stripfiguren uit Lucky Luke, maar is afkomstig van het dorpje waar de school van Parkhurst lag. Vergeet dus de stripfiguren, maar vergeet ook het klassieke beeld van een school, de lesblokken van vijftig minuten, de leerkracht die het leren klassikaal aanstuurt. De uitgangspunten van het hedendaags daltononderwijs zijn keuzevrijheid, autonomie, zelfstandigheid en eigenaarschap. Hoe dit dan precies in de praktijk wordt toegepast, vragen we aan Kay D’Hoedt, een leerling uit het eerste jaar van de Dalton leer- en leefschool Portus in Gent: “Op onze school wordt onderwijs helemaal anders aangepakt. Zo hebben we afwisselend instructie- en keuzewerktijd. We bepalen als leerling zelf aan welke doelen we die dag willen werken, waar en wanneer we dit doen en of we dit zelfstandig of in team doen. Onze leerkrachten zijn in feite een soort van coach en bekijken samen met elke leerling apart hoe we onze doelen willen bereiken, wat daarvoor nodig is en wat werkt of niet werkt.” Marino Van Moortel, lid van het directieteam van het Lyceum, vult aan: “De leerkracht blijft naast coach ook nog steeds een vakexpert, die directe instructie en informatie geeft. Hierdoor kan hij vlot differentiëren op maat van de leerling”.

Ruimte voor het individu én voor samenwerking
De aanpak op maat van het kind maakt datwie snel iets begrijpt, verder kan en wie wat extra uitleg nodig heeft, verlengde instructie krijgt. De competenties op vlak van o.a. zelfsturing, keuzevaardigheid en samenwerking worden bijgehouden in een portfolio waarover leerling en leerkracht regelmatig overleggen. Is het daltononderwijs dan niet sterk op het individu gericht?Julie Vander Borght, leerling uit het tweede jaar van Daltonschool Portus, schudt meteen haar hoofd: “Nee, integendeel. Leren samenwerken en samenleven is erg belangrijk op onze daltonschool. We hebben bijvoorbeeld wekelijks een kringmoment. Hiermee versterken we onze onderlinge banden, overleggen we over het samenleven op school en maken we teamafspraken. Op dat ogenblik bespreken we ook onze weekdoelen”.

Wegens grote vraag: vanaf schooljaar 2018-2019 daltononderwijs van het eerste t.e.m. het derde middelbaar in Gent
De daltonaanpak vertaalt zich ook in het lessenpakket. Tijdens de namiddagen volg je op daltonschool Portus geen STEM, maar STREAM en vrije projecten. De heer Van Moortel legt verder uit: “STREAM, dat is STEM met een vleugje ARTS en RESEARCH, een logische vertaling van de daltonprincipes. We versterken immers het probleemoplossend vermogen en krtitisch denkvermogen van onze leerlingen. Tijdens de vrije projecten bepalen de leerlingen aan welke thema’s ze willen werken, hoe hun eindresultaat er zal uitzien en welke leeractiviteit ze hieraan willen koppelen. De leerkracht bindt hier, als expert-coach, leerdoelen aan en ondersteunt de leerlingen bij de uitwerking. Vertrouwen is een sleutelbegrip”. Het concept slaat duidelijk aan in Gent: op twee jaar tijd is het leerlingenaantal in het eerste jaar van de Daltonschool Portus verdrievoudigd. Daarom breidt de school vanaf schooljaar 2018-2019 uit met een derde jaar ASO. Op termijn zal je er tot het zesde middelbaar terecht kunnen voor daltononderwijs.

 

Meer informatie

Contacteer Marino Van Moortel, directeur middenschool GO! Lyceum Gent via 0479/36.48.54 of

Website: www.lyceumgent.been www.lyceumgent.be/dalton

Facebook:https://www.facebook.com/GO-Lyceum-Gent-927830640595135/en https://www.facebook.com/daltonmslyceumgent/