Persbericht – GO! Campus Impuls opent nieuwe, extra campus in Drongen door groeiend leerlingenaantal

De laatste jaren kende GO! Campus Impuls te Oostakker een enorme stijging in het aantal leerlingen. Bovendien bleek de Gentse regio steeds duidelijker te kampen met hoge capaciteitsnoden in het buitengewoon secundair onderwijs OV4 (type 9). De voorbije twee schooljaren schoot GO! Campus Impuls ouders telkens te hulp door de capaciteit waar mogelijk uit te breiden. Een maand voor de start van de Gentse aanmeldprocedure voor inschrijving in het middelbaar anticipeert GO! Campus Impuls reeds op verdere capaciteitsproblemen in OV4. Daarom opent de school een nieuwe vestigingsplaats in Drongen vanaf schooljaar 2020-2021.

Leerlingenaantal exponentieel gestegen sinds 2010

GO! Campus Impuls werd in 2010 opgericht onder de vleugels van de GO! Reynaertschool om leerlingen met ASS en een normale begaafdheid meer perspectief en mogelijkheden te geven in het secundair onderwijs. Met succes. Op tien jaar tijd groeide de campus uit tot een school met drie graden en meer dan 200 leerlingen. Om het stijgende leerlingenaantal op te vangen en de leerlingen in de beste omstandigheden les te kunnen laten volgen, nam de school in schooljaar 2018-2019 haar intrek in een nieuwbouw te Oostakker, gebouwd volgens de specifieke noden van leerlingen met ASS. Toch barst Campus Impuls nu alweer uit haar voegen: zo vervijfvoudigde het leerlingenaantal in 1A en 1B op nog geen twee jaar tijd.

Het succes van GO! Campus Impuls ligt volgens directeur Marijke Eeckhout aan een aantal factoren. “We zetten als school bewust in op een eigentijds aanbod van ICT, techniek, economie en wetenschap, studierichtingen die sterk aanleunen bij het interessegebied en de talenten van onze leerlingen. We trekken ook resoluut de digitale kaart en staan daarnaast gekend voor ons sterk zorgbeleid op maat van elke leerling.”

Eerste hulp bij capaciteitsnoden

GO! Campus Impuls zag niet enkel haar eigen leerlingenaantal jaar na jaar stijgen, maar merkte de voorbije jaren ook de bredere capaciteitsnoden op in het Gentse BuSO. De school schoot ouders telkens te hulp in hun zoektocht naar een plaatsje en breidde waar mogelijk de capaciteit uit, mede dankzij de steun van GO! scholengroep Gent waartoe de school behoort. De heer Stephan Brynaert, algemeen directeur van GO! scholengroep Gent, licht toe: “De voorbije twee schooljaren bleek dat GO! Campus Impuls na de aanmeldingsperiode zeer veel aanvragen kreeg van ouders om in te schrijven. Dat bewees ook het hoge percentage eerste keuzes voor de school. Er was echter onvoldoende capaciteit om iedereen een plaats te geven. Ook elders in het Gentse BuSO vonden die leerlingen geen plekje. We hebben dan samen met de school in 2018-2019 in eerste instantie besloten om een extra klas in te richten. In 2019-2020 moesten we opnieuw noodgedwongen uitbreiden met twee extra klassen. Hiermee konden we de capaciteitsproblematiek telkens voor een jaartje depanneren, maar we beseften dat dit in de toekomst meer structureel moest aangepakt worden.”

Een duurzame oplossing: opening extra campus te Drongen

Vanuit de ervaringen van de laatste jaren ging GO! Campus Impuls samen met de scholengroep op zoek naar een meer duurzame oplossing om de leerlingenstroom op een stabiele manier op te vangen. En die komt er vanaf schooljaar 2020-2021: Campus Impuls behoudt de huidige drie graden in Oostakker en opent een nieuwe, extra campus in Drongen. Daar zal vanaf volgend schooljaar dus ook een aantal leerlingen terecht kunnen voor de eerste graad A-stroom.

“We mikken op maar liefst vier extra klassen. Op die manier willen we als school nu reeds, een maand voor de start van de Gentse aanmeldperiode voor inschrijving in het middelbaar, anticiperen op nieuwe capaciteitsproblemen. Met de extra campus in Drongen vullen we ook een blinde vlek op in de regio. Ouders uit de streek kunnen nu een plek dichterbij huis vinden in OV4. Bovendien zijn de kleinschaligheid van de campus en de rustgevende, groene omgeving grote troeven voor onze doelgroep. We willen dat kleinschalige ook in de toekomst bewaken”, zegt Arne Lobbens, adjunct-directeur GO! Campus Impuls.

Infomomenten voor ouders én buren

N.a.v. de opening van de campus plant de school twee infoavonden op de nieuwe campus: één voor de ouders op 10 maart 2020 om 19u. en één voor de buurtbewoners op 26 mei 2020 om 19u. “Net zoals op onze vestiging in Oostakker streven we naar een warme campus met grote betrokkenheid van leerkrachten, paramedisch personeel, ouders én de buurt. Er is in Oostakker een heel fijne uitwisseling ontstaan tussen onze school en enkele buurtbewoners. We wensen dit ook in Drongen te realiseren. Vandaar dat we niet alleen een infomoment organiseren voor ouders en toekomstige leerlingen, maar ook voor de buurt”, verduidelijkt directeur Eeckhout.

Je vindt de nieuwe vestigingsplaats aan de Baarleboslaan 86 te Drongen. Meer informatie kan bekomen worden via .