Persbericht – GO! in de lift in onderwijszone Gent

PERSBERICHT: Het GO! in de lift in onderwijszone Gent: groei leerlingenaantal GO! scholengroep Gent sneller dan het GO! in gans Vlaanderen

GO! scholengroep Gent is het schooljaar gestart met 3,89% meer leerlingen in het basis- en secundair onderwijs dan in september 2019. Met die groei scoort GO! scholengroep Gent nog beter dan de 2,5% stijging van het GO! in heel Vlaanderen. Zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs groeien, al valt vooral de sterke toename in het secundair onderwijs op. Ook de internaten en het deeltijds kunstonderwijs kennen een positieve evolutie.

Kaap van 7.000 leerlingen in het secundair voor de eerste keer overschreden

De stijging van het aantal leerlingen laat zich binnen GO! scholengroep Gent het sterkst voelen in het secundair onderwijs. Daar kwamen er maar liefst 377 leerlingen bij. Hiermee overschrijdt het GO! in onderwijszone Gent voor de eerste maal ruim de kaap van 7.000 leerlingen. 

Algemeen directeur Stephan Brynaert verklaart die groei door het diverse aanbod van GO! scholengroep Gent. ‘Onze scholengroep heeft de voorbije jaren een unieke positie verworven in het Gentse onderwijsveld door in te zetten op een aantal sterke merken en een aantal straffe niches. Vandaag stellen we als scholengroep vast dat die niches ondertussen ook al hun schaal zijn overstegen. Neem nu GO! Einstein Atheneum. Een relatief recent onderwijsproject, opgestart in 2015 in Evergem, dat door de enorme populariteit in 2018 ook leidde tot een nieuwe campus in Oostakker. Beide vestigingen zetten in op onderwijs met een creatieve twist en dat blijft in toenemende mate aanslaan bij ouders en jongeren. Einstein Atheneum groeit dit schooljaar opnieuw met 30%.’

Het daltononderwijs van GO! Lyceum Gent, ook een niche en uniek in Oost-Vlaanderen, blijft eveneens een van de sterkhouders van GO! scholengroep Gent. De toenemende belangstelling voor het GO! zien we ook terug in het buitengewoon onderwijs. ‘GO! Campus Impuls te Oostakker is inmiddels uitgegroeid tot een gevestigde waarde voor OV4 type 9 onderwijs in Oost-Vlaanderen. Door dit grote succes opende de school dit schooljaar een extra vestiging in Drongen’, aldus de heer Brynaert.

Technische GO! scholen aantrekkingspool voor technisch talent van de toekomst

Opvallend is dat de technische scholen ook een mooie groei kunnen voorleggen. Goed nieuws voor bedrijven in regio Gent die snakken naar straffe, technische profielen. Nathalie Vanden Bossche, coördinerend directeur secundair onderwijs, licht de cijfers toe: ‘Er waait een nieuwe wind door onze technische scholen en dat merken ook ouders en leerlingen. Zo zetten we meer in op kruisbestuivingen en uitwisselingen onderling. Dat gaat van het delen van infrastructuur tot het samen organiseren van opleidingen. Verder halen we steeds meer innovatieve projecten binnen via allerlei financieringskanalen en weten bedrijven en andere partners onze technische scholen steeds beter te vinden voor samenwerkingen allerhande. Zulke projecten verbeteren de onderwijskwaliteit, wakkeren innovatie aan én zijn heel aantrekkelijk naar de buitenwereld toe.’ 

Mevrouw Vanden Bossche denkt hierbij bijvoorbeeld aan het gelauwerde, innovatieve project Zeeteelt van GO! Tuinbouwschool Melle over landbouw op zee of het straffe Jimny-initiatief van GO! KTA MoBi waarbij kinderen met een immuunziekte voortaan in een heuse Dinomobiel naar het ziekenhuis gebracht kunnen worden. STEM en maatschappelijk belang gaan bij deze projecten hand in hand. GO! KTA Gito Groenkouter werkt dan weer op een innovatieve manier samen met GO! atheneum Gentbrugge en GO! Tuinbouwschool Melle: zij bieden een gezamenlijke brede eerste graad aan. In 1A kan je daardoor proeven van een boeiende, exclusieve mix aan modules zoals STEM-techniek, maatschappij en welzijn en klassieke en moderne talen.  Met dit project werden ze in juni 2020 nog bekroond als tweede laureaat van de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2020.

Dat bedrijven en andere partners sneller de weg vinden naar de technische athenea van GO! scholengroep Gent, bewijst ook het STORM-project van GO! atheneum Merelbeke (en GO! Popelin Lyceum Gent) in samenwerking met KAA Gent. Hierbij worden opleidingstrajecten op maat uitgestippeld voor de Buffalo’s van de toekomst.

Maximumcapaciteit in het basisonderwijs bereikt

Ook het basisonderwijs van GO! scholengroep Gent mag dit schooljaar een groter aantal kinderen verwelkomen. Met een toename van 61 inschrijvingen heeft het GO! in onderwijszone Gent meer dan ooit de maximumcapaciteit bereikt. Het gevolg? Heel wat basisscholen moeten kinderen weigeren. Dat geeft Kevin Eggermont, directeur-coördinator basisonderwijs, aan. ‘Dat we ouders en kinderen tot onze grote spijt niet langer hun eerste keuze van school kunnen geven, heeft te maken met twee factoren. Ten eerste zijn de financieringsmiddelen die door de Vlaamse overheid worden toegekend niet meer in verhouding met het huidige marktaandeel van het GO!. Ten tweede speelt ook de vertraging bij uitbreidingen van onze infrastructuur mee. Dergelijke bouwdossiers blijven vaak veel te lang hangen op hoger niveau. En dat terwijl we ouders zo graag aan een plekje voor hun kind willen helpen. Behoorlijk frustrerend’, aldus de heer Eggermont.

Gelukkig zijn er ook enkele geslaagde nieuwbouwprojecten in het basisonderwijs. ‘Zo hebben we in GO! basisschool De Wijze Eik extra capaciteit kunnen bij creëren dankzij een nieuwbouw op hun vestiging in de Eeklostraat. Daardoor kunnen ouders uit Mariakerke en omgeving hier uitzonderlijk wel nog terecht voor een plekje voor hun kind. Maar ook die plaatsen zijn erg gegeerd’, vertelt de heer Eggermont.

Ook internaten aan de top van hun capaciteit

Vijf internaten telt GO! scholengroep Gent en bijna allemaal zitten ze helemaal vol. Dat hebben ze uiteraard in de eerste plaats aan zichzelf te danken en de warme leer- en leefomgeving die ze kinderen en jongeren bieden. Internaatbeheerder Kim Ghyselinck, voorzitter van de commissie internaten binnen de scholengroep, vult aan: ‘We zijn vooral trots en dankbaar dat ouders ook in coronatijden hun kinderen aan onze internaten blijven toevertrouwen. Dat blijkt uit de cijfers. Meer dan ooit creëren we samen met de fantastische inzet van onze opvoeders een fijne, veilige tweede thuis voor onze bijna 400 internen. Daarnaast hebben de internaten ook een nauwe link met de scholen binnen de scholengroep. De groei die we in onze scholen zien, vertaalt zich dus naar de internaten.’ 

Dat laatste geldt zeker voor de niet-autonome internaten. GO! internaat MPI De Oase is verbonden aan de gelijknamige basisschool voor buitengewoon onderwijs en kan haar leefgroepenwerking in de toekomst nog versterken dankzij een boeiend nieuwbouwproject. Eerder startte het internaat ook al een nieuwe uitwisseling op met GO! Campus Impuls in een extra vestiging aan de Musschestraat in Gent. GO! internaat Het Molenschip blijft samen met de gelijknamige basisschool jaar na jaar groeien en is een van de weinige internaten met kleuters in de brede regio van Gent.

Ook de zogenaamde autonome internaten hebben sterke banden met bepaalde scholen in de scholengroep. GO! internaat Ter Linden trekt met haar ligging in hartje Gent heel wat oudere leerlingen aan, o.a. van GO! MUDA Kunstsecundair, en heeft momenteel zelfs een wachtlijst. GO! internaat Questopia stapte recent met GO! atheneum Merelbeke en GO! Popelin Lyceum Merelbeke mee als partner in het STORM-project met KAA Gent. GO! internaat De Koekoek maakt dan weer deel uit van een mooi campusverhaal met de secundaire scholen GO! Einstein Atheneum en GO! Campus Impuls te Oostakker, al kent het internaat ook een instroom uit andere scholen van de scholengroep. Beide internaten hebben hun maximumcapaciteit dit schooljaar opnieuw bereikt.

Aantal inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs gaat in tegen dalende trend in Vlaanderen

Hoewel de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 nog niet zijn afgesloten, lijken de voorlopige cijfers voor DKO GO! Kunstacademie De Poel te wijzen op een mooie groei van bijna 6%. Waar in Vlaanderen kunstacademies hun leerlingenaantal in het algemeen zien dalen, gaat het DKO van het GO! in Gent dus tegen de stroom in. In absolute getallen gaat het voorlopig over een toename met 154 leerlingen. Vooral de opleiding beeldende kunsten in Evergem springt eruit qua populariteit. Maar ook woord en drama houden goed stand. Dat is een enorme opsteker voor GO! Kunstacademie De Poel waar ze alles op alles zetten om hun leerlingen een creatief, maar veilig jaar te kunnen laten beleven. Inschrijvingen zijn trouwens nog mogelijk t.e.m. 30 september 2020.

Meer informatie 

Voor meer informatie over dit persbericht kan u terecht bij Eva Van Buggenhout, communicatieverantwoordelijke van GO! scholengroep Gent, via 0483/01.82.71 of

Over GO! scholengroep Gent 

Scholengroep Gent en haar centrale diensten overkoepelen 33 unieke scholen (basis- en secundair onderwijs) en centra (DKO, CLB en internaten) in Groot Gent, een bruisende regio qua kennis, cultuur, economie en tewerkstelling. De passie voor leren is wat ons bindt. We motiveren elkaar om elke dag onze ongeveer 12.000 leerlingen en 1.000 cursisten kwalitatief en innovatief onderwijs te bieden in een warme, ondersteunende leer- en leefomgeving. Website: www.scholengroep.gent.