Persbericht – GO! scholengroep streeft in schooljaar 2020-2021 naar zoveel mogelijk normaal in “het nieuwe normaal”

 Gent, 27 augustus 2020

Meer dan 12.000 leerlingen en 2.400 professionals vliegen er bij GO! scholengroep Gent vanaf 1 september weer helemaal in. Aangezien we in onzekere tijden leven, streeft de scholengroep dit schooljaar in eerste instantie naar stabiliteit en verbondenheid. GO! scholengroep Gent kan hiervoor een beroep doen op een vertrouwd recept van samenwerken, innoveren, investeren in sterke professionals en investeren in nieuwe projecten en infrastructuur. Alles om het leren van de leerling nog sterker te maken in een veilige en warme leer- en leefomgeving.

Doe maar even normaal 

De tweede helft van vorig schooljaar zorgde de coronacrisis voor een schok in het onderwijslandschap. De scholen en centra van GO! scholengroep Gent doorstonden de eerste coronagolf goed dankzij hun wendbaarheid, veerkracht, flexibiliteit en innovatief vermogen. Toch wil de scholengroep niet helemaal verdergaan op hetzelfde elan. Algemeen directeur Stephan Brynaert verduidelijkt: “We zijn heel trots op wat onze scholen en centra op korte tijd voor elkaar hebben gekregen vorig schooljaar. Langs de andere kant zijn we heel blij dat we op 1 september in code geel mogen opstarten en al onze leerlingen en collega’s terug kunnen verwelkomen. Iedereen snakt naar wat normaliteit.” 

Hoewel er uit die eerste periode heel wat beloftevolle initiatieven zijn gegroeid, vindt de heer Brynaert dat dit voorlopig niet het nieuwe normaal moet worden. “We hebben als scholengroep een stevige reputatie opgebouwd qua innovatie en creativiteit, maar op dit moment hebben onze leerlingen en personeelsleden vooral nood aan stabiliteit en vertrouwdheid. Ons streefdoel is dus om het schooljaar in eerste instantie zo normaal en veilig mogelijk te laten verlopen en maximaal gebruik te maken van de ruimte die code geel biedt om ‘normaal’ contactonderwijs te organiseren. Daar hebben we allemaal naar verlangd.”

Klaar voor code oranje en rood

Toch staan de scholen en centra van GO! scholengroep Gent ook paraat, indien regio Gent in code oranje of rood gaat. Dat verzekert Nathalie Vanden Bossche, coördinerend directeur secundair onderwijs: “Als de situatie opnieuw verslechtert, zijn we klaar om snel te schakelen naar afstandsonderwijs. We hebben lessen getrokken uit de vorige golf en succesvolle initiatieven op touw gezet. Hierop kunnen we verder bouwen. Een van de straffe acties vanuit onze scholengroep is bovendien dat ouders in alle secundaire scholen de kans krijgen om tegen een lage kost een Chromebook aan te schaffen. Zo bereiken we ook meer kwetsbare gezinnen.”

Verder blijft de scholengroep sterk inzetten op begeleiding van haar personeelsleden, zij het aangepast aan de veiligheidsmaatregelen. Het gaat o.a. om aanvangsbegeleiding voor starters, sessies voor leerkrachten rond inhoudelijke thema’s als klasmanagement, zelfzorg en futureproof lesgeven, mobiele coachingssessies op de scholen zelf (een project dat de scholengroep kon realiseren dankzij subsidies van de provincie) en de training van jonge directeurs. Directeur-coördinator basisonderwijs Kevin Eggermont licht toe: “Ons uitgebreid ondersteuningsaanbod is al belangrijk in gewone tijden bijvoorbeeld om uitval tegen te gaan, maar de nood is enkel nog gegroeid door de huidige coronacrisis. Gelukkig is ook de verbondenheid in onze scholengroep nog sterker geworden. Ons motto: wij hebben het voor jou en samen hebben we het voor elkaar. De 33 scholen en centra wisselen onderling ervaringen en kennis uit en daardoor kunnen we ook kort op de bal spelen wanneer de richtlijnen vanuit de overheid veranderen.”

Ruimte om te leren en te ontwikkelen

Hoewel het coronavirus onze publieke en privéruimte nog een hele tijd zal beperken, slagen verschillende scholen van GO! scholengroep Gent er dit schooljaar in extra ruimte te creëren om te leren en te ontwikkelen. Deze projecten lagen al op de plank voor dat er sprake was van de wereldwijde pandemie, maar van sommige is de meerwaarde in deze crisis nog toegenomen.

Zo zijn er verschillende infrastructuurprojecten in uitvoering of afgerond waardoor er fysiek meer ruimte beschikbaar komt voor de leerlingen. In GO! basisschool De Wijze Eik wordt er ingezet op een uitbreiding van de capaciteit: een nieuwbouwproject in hun vestigingsplaats Eeklostraat zal in de loop van 2021 negen nieuwe klassen opleveren. De bestaande klassen worden gerenoveerd en zullen in de toekomst deel uitmaken van de uitbreiding van het kleuterdomein. Bij GO! internaat MPI De Oase zijn de bouwwerken gestart voor een nieuwe vleugel, die vermoedelijk in de loop van 2021 zal opgeleverd worden. Het nieuwe internaat werd ontworpen op maat van de behoeften van de leerlingen en ligt volledig in lijn met de filosofie van de huidige leefgroepenwerking. Die werking zal door het concept nog versterkt worden. 

Door een groeiend leerlingenaantal opent GO! Campus Impuls op 1 september 2020 een nieuwe, extra vestigingsplaats te Drongen. Hiermee anticipeerde de school op verdere capaciteitsproblemen in het Gentse buitengewoon secundair onderwijs OV4 (type 9). En dat was broodnodig, zo blijkt: de campus is op enkele plekjes na volledig volzet. “Campus Impuls behoudt de drie graden op de campus in Oostakker, maar leerlingen kunnen voortaan ook in Drongen terecht voor de eerste graad A-stroom. Met de extra campus vullen we een blinde vlek op in de regio. Ouders uit de streek kunnen nu een plek dichterbij huis vinden in OV4. Bovendien zijn de kleinschaligheid van de campus en de rustgevende, groene omgeving grote troeven voor onze doelgroep, zeker ook in coronatijden”, zegt directeur Marijke Eeckhout. 

Er zijn ook scholen die via andere, innovatieve manieren ruimte creëren om te leren en te ontwikkelen. Zo zal bij GO! Lyceum het werken met bubbels een blijver zijn, ook in de verdere toekomst. De leerlingen gaan er immers voortaan aan de slag in leef- en leercommunities. Die vernieuwende aanpak stond al langer op de planning, maar corona heeft een en ander in een stroomversnelling gebracht. “Het doel is om meer in te zetten op verbinding met de leerlingen. We streven ernaar de band en het contact met onze leerlingen nog extra te versterken. Geen overbodige luxe in coronatijden”, aldus Ann Blomme, directeur GO! Lyceum.

GO! Tuinbouwschool Melle en GO! KTA MoBi creëren ruimte door de krachten te bundelen in het kader van de opleiding tot chemisch procesoperator (Se-n-se Chemische procestechnieken). Een deel van de lessen vindt plaats op Tuinbouwschool Melle en een deel op KTA MoBi. Op donderdag en vrijdag lopen de leerlingen stage in een chemisch bedrijf in de Gentse kanaalzone. De scholen maken voor bepaalde lessen ook gebruik van de infrastructuur van VDAB, die als vierde partner in deze samenwerking is opgenomen. In de verdere toekomst willen beide scholen evolueren naar volledig tijds- en plaatsonafhankelijk leren voor deze Se-n-Se opleiding. Bij GO! KTA MoBi hebben ze daarin al een belangrijke stap gezet, zo vertelt directeur Stijn Seghers: “Wij investeerden recent in simulatiesoftware waarmee de automatisering en besturing van een fabriek gesimuleerd kunnen worden. Dat is interessant voor de Se-n-Se Chemische procestechnieken, maar ook voor heel wat andere richtingen in ons aanbod. Het systeem laat ook toe om de simulaties vanop afstand, bijvoorbeeld thuis, te doen.”

In GO! atheneum Gentbrugge zorgt het internationaal CURRY-project voor een boost wat betreft digitaal gepersonaliseerd leren. Directeur Sofie Vercoutere: “In dit internationaal project gaan we via expertisedeling onze digitale didactiek verder ontwikkelen. Afstandsleren is meer dan alleen maar een juiste tool selecteren en gebruiken. Het vergt een andere manier van lesontwerp en de juiste combinatie van de geschikte tool en didactiek om leerlingen ook op afstand gemotiveerd te laten leren.” 

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er ook extra ruimte gecreëerd om sport met een opleiding te combineren. Hoewel de competitie de voorbije maanden stillag, werkten GO! atheneum Merelbeke en GO! Popelin Lyceum aan een ambitieus project om de toekomst van het Belgisch voetbal te verzekeren. Dankzij een exclusieve samenwerking met KAA Gent kunnen vijftig jonge, talentvolle Buffalo’s instappen in een brede waaier van aso-, tso- en bso-richtingen. Het zogenaamde STORM-project biedt een flexibel traject op maat, waarbij de jeugdige talenten hun voetbaltrainingen kunnen combineren met hun studie. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over dit persbericht kan u terecht bij Eva Van Buggenhout, communicatieverantwoordelijke van GO! scholengroep Gent, via 0483/01.82.71 of