Persbericht nieuwe raad van bestuur – 23 augustus 2018

 

PERSBERICHT – GO! scholengroep Gent verwelkomt nieuwe leden raad van bestuur

Raden van bestuur spelen een belangrijke rol in elke scholengroep van het Gemeenschapsonderwijs, als regionale inrichtende macht. De leden worden om de vier jaar verkozen. Vlak voor de zomer mocht scholengroep Gent haar nieuwe raad van bestuur verwelkomen, met de heer Paul Standaert als voorzitter en mevrouw Anne Machiels en mevrouw Anne De Belder als ondervoorzitters.

Tien harten die kloppen voor het GO! en scholengroep Gent

Elke raad van bestuur telt tien leden, waarvan er zes rechtstreeks verkozen worden door de schoolraad. De aanstelling van de overige drie leden verloopt via coöptatie op voorstel van het college van directeurs. De algemeen directeur is het tiende lid en heeft een raadgevende stem. In principe staat de raad open voor alle kandidaturen, zolang je maar meerderjarig bent. “Er zijn wel enkele beperkingen, zoals de uitsluiting van personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs zelf. De allerbelangrijkste voorwaarde is natuurlijk dat je het pedagogisch project van het GO! en de scholengroep in het bijzonder een warm hart toedraagt. Daar voldoet onze nieuwe raad ruimschoots aan”, bevestigt de heer Stephan Brynaert, algemeen directeur van GO! scholengroep Gent.

Vinger aan de pols voor scholengroepbeleid

De raad van bestuur komt tien keer per jaar samen en is bevoegd voor een hele resem beleidsaspecten. De samensteling vraagt dus ook een goede mix qua expertise, achtergrond en ervaring. “Vanuit de Raad willen we verfrissende ideeën aanreiken aan de scholengroep en goed gefundeerde beslissingen nemen rond algemeen beleid, personeel, pedagogisch beleid, financiën en infrastructuur. Met onze nieuwe ploeg hebben we genoeg bagage aan boord om onze opdracht de komende vier jaar met glans en enthousiasme uit te voeren”, stelt de heer Standaert vastberaden.

Tot 2022 is dit de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur van GO! scholengroep Gent, een diverse groep met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de academische wereld en het bedrijfsleven:

* Voorzitter: Paul Standaert

* Ondervoorzitters: Anne Machiels en Anne De Belder

* Raadsleden:

  • Christophe Verbruggen
  • Monique Ginsberg
  • Walter Van Lerberghe
  • Mil Kooyman
  • Guido Vervaet
  • Filip Van Acker

 

Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij Eva Van Buggenhout, communicatieverantwoordelijke van GO! scholengroep Gent, via 0483/01.82.71 of .