Persbericht – schooljaar 2019-2020 brengt samenwerking en innovatie

Gent, 28 augustus 2019

PERSBERICHT: Schooljaar 2019-2020 brengt samenwerking en innovatie voor GO! scholengroep Gent

Ongeveer 12.000 leerlingen en 2.300 professionals vliegen er bij GO! scholengroep Gent vanaf 2 september weer helemaal in. Het komende schooljaar doet GO! scholengroep Gent verder waar het in uitblinkt: samenwerken, innoveren, investeren in sterke professionals en investeren in nieuwe projecten en infrastructuur. Alles om het leren van de leerling nog sterker te maken.

GO! scholengroep Gent groeit

Meerdere GO! basisscholen blijven jaar na jaar groei optekenen zowel in Gent centrum als in de rand. Zo werden er o.a. in GO! basisschool Gentbrugge 25 plaatsen bij gecreëerd. “Een aantal van onze basisscholen heeft momenteel zelfs het plafond bereikt qua capaciteit”, vertelt Kevin Eggermont, directeur-coördinator basisonderwijs. “GO! scholengroep Gent is dan ook van plan om de komende jaren te investeren in vier nieuwbouwprojecten om extra plaatsen te creëren. De werken aan de nieuwbouw voor basisschool De Wijze Eik Eeklostraat zijn reeds gestart.”

In het secundair onderwijs werden er voor dit schooljaar extra plaatsen gecreëerd in GO! Lyceum campus Portus (Daltonschool), Einstein Atheneum, Reynaertschool en KTA Gito Groenkouter. Ook opmerkelijk: GO! Tuinbouwschool Melle tekent een opvallende groei op qua leerlingenaantal, voornamelijk in de richting dierenzorg en biotechnische wetenschappen. De derde graad bso Dierenzorg is uniek in Oost-Vlaanderen. Andere secundaire GO! scholen breidden vorig schooljaar uit en behouden dit jaar de eerder gecreëerde capaciteit. Ook in het secundair onderwijs staan er in de nabije toekomst enkele nieuwbouwprojecten op de planning. De topsportleerlingen van GO! Atheneum Voskenslaan zullen binnenkort al hun intrek nemen in een fonkelende nieuwbouw.

Investeren in en behouden van sterke professionals

Om het lerarentekort en de uitval tegen te gaan, zet GO! scholengroep Gent extra in op aanvangsbegeleiding voor startende leerkrachten. “Op die manier zorgen we ervoor dat deze groep de nodige ondersteuning krijgt en gemotiveerd blijft”, zegt Stephan Brynaert, algemeen directeur van de scholengroep. “We nemen in dit kader een aantal acties. Elke startende leerkracht en ander startend schoolpersoneel krijgt een mentor toegewezen. Bovendien organiseren we doorheen het schooljaar verschillende inhoudelijke sessies voor leerkrachten, bv. rond klasmanagement, futureproof lesgeven en zelfzorg/work-life balance. Tenslotte zijn er nog de talentenwerf, een opleidingstraject voor directies in spe, en de JODI-training, een opleidingstraject voor jonge directeurs.”

Daarnaast zet de scholengroep ook in op een gecoördineerde aanpak voor het verspreiden en invullen van vacatures voor de 33 scholen en centra die deel uitmaken van de groep. Zo tracht GO! scholengroep Gent meer continuïteit te brengen in de loopbaan en scholen te ontlasten van bepaalde administratieve rompslomp.

1+1=3

De krachten bundelen maakt sterk onderwijs. Dit schooljaar staan er alvast twee beloftevolle samenwerkingsverbanden op het programma. Zo werken GO! KTA Gito Groenkouter, GO! Atheneum Gentbrugge en GO! Tuinbouwschool Melle samen rond keuzemodules in 1A. “Op die manier kunnen leerlingen kennismaken met een breed aanbod aan modules over de grenzen van tso en aso heen. Het is dus perfect mogelijk dat leerlingen een keuzemodule volgen op een van de twee andere scholen i.p.v. op hun school van inschrijving. De lerarenteams van de partnerscholen overleggen regelmatig en geven zo passend studieadvies naar het tweede middelbaar toe”, verduidelijkt Nathalie Vanden Bossche, coördinerend directeur secundair onderwijs.

Een tweede beloftevol project richt zich op leerlingen met autisme. Het betreft een samenwerking van GO! MPI De Oase (internaat) met GO! Campus Impuls (secundair buitengewoon onderwijs) in de nieuwe vestigingsplaats van het internaat in de Musschestraat. De klemtoon ligt op sociaal-emotioneel welbevinden, zinvolle vrijetijdsbesteding en studiebegeleiding op maat van de leerlingen, in een kleinschalige setting met een brede omkadering. GO! MPI De Oase geeft aan dat de vraag voor dit soort werking heel groot is: een tiental leerlingen staat reeds op de wachtlijst.

GO! scholengroep Gent werkt ook samen met partners uit het bedrijfsleven of het hoger onderwijs. Een mooi voorbeeld hiervan is de Se-n-se Chemische procestechnieken, een gloednieuwe studierichting op GO! Tuinbouwschool Melle waarbij leerlingen opgeleid worden tot procesoperator. Vanuit de chemische sector in het Gentse kanaalzone was daar reeds geruime tijd vraag naar.

Innovatieve concepten maken het leren van de leerling sterker

Voor GO! scholengroep Gent is onderwijskwaliteit blijven waarborgen de absolute drijfveer. Innovatie is in dat opzicht een belangrijke tool. Schooljaar 2019-2020 brengt heel wat innovatieve projecten met zich mee. Zo opent op 2 september 2019 de eerste methodeschool in Merelbeke de deuren: GO! Daltonschool Merelbeke. De basisschool doorliep vorig schooljaar een intensief traject met personeel, ouders en leerlingen om de daltontransformatie waar te maken en is er nu helemaal klaar voor. Dat leverde de school voor het nieuwe schooljaar al meer inschrijvingen dan ooit op. GO! Lyceum Gent campus Portus (een van de twee secundaire Daltonscholen die Vlaanderen telt) breidt ook de Daltonwerking uit met een vierde jaar aso. Er is duidelijk een groeiende behoefte naar deze vernieuwende onderwijsvorm in regio Gent.

Daarnaast vindt ook co-teaching verder ingang in de scholen van de scholengroep. Zo stelt GO! KTA Gito Groenkouter co-teaching centraal in hun 1 TOP-klassen. Algemene vakken worden geclusterd, er wordt vakdoorbrekend gewerkt, de nadruk ligt op zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen en dat alles vindt plaats in één vast lokaal, aangepast aan zelfstandig werken en met instructieruimte. Ook GO! Lyceum Gent hanteert een gelijkaardige nestwerking. Ze breiden deze aanpak dit schooljaar uit naar de tweede graad bso verzorging. Het zevende jaar leefgroepenwerking van het Lyceum (toekomstige opvoeders) start dan weer met een geïntegreerde projectwerking.

Vanaf 1 september 2019 volgen leerlingen van GO! KTA MoBi leerlingen ook een gloednieuw geïntegreerd vak, D3 Tech Lab. D3 staat voor ‘Dream, Design, Develop’ of ‘Dromen, Denken, Doen’. Grenzen tussen de vakken worden doorbroken, klasmuren gesloopt. Leerlingen van de derde graad Elektromechanica en Industriële Wetenschappen krijgen samen een boeiende mix van elektriciteit, mechanica, wiskunde en wetenschappen. De leerkrachten coachen de leerlingen in het ontwerpen en ontwikkelen van ideeën via research, planning en projectmanagement.

GO! Atheneum Merelbeke en GO! Popelin Lyceum richten dan weer een uniek, tot de verbeelding sprekend aanbod keuzemodules in voor het eerste jaar: Express yourself, Fundamenten van de democratie, Economie en ondernemen, Design Thinking, Fluxlab Technology en STEam Science. Daarnaast krijgen de leerlingen van het eerste jaar een BOOST-uur (remediëring en uitbreiding) en een POP-uur (klasgesprek, leren leren, burgerzin, …). Ook de infrastructuur werd aangepast aan dit vernieuwende aanbod.

Ruimte om te leren en te ontwikkelen

Sommige scholen van GO! scholengroep Gent creëren dit schooljaar op een bijzondere manier extra ruimte om te leren en te ontwikkelen. Dat kan zowel fysiek, als virtueel zijn. Op GO! Einstein Atheneum hangt er voortaan een telefoontas in de klas. Het doel is om rust en duidelijkheid te brengen in de les en afleiding door smartphones te verminderen. Anderzijds is het ook de bedoeling om smartphones juist heel bewust en functioneel in te zetten in de klas. Op GO! basisschool Mijlpaal in Drongen trekken ze met de leerlingen dan weer naar buiten: ze creëerden een heuse buitenklas, de Bostorie genaamd (i.s.m. twee andere Drongense centrumscholen). Kinderen functioneren immers beter in een groene omgeving en in openlucht. Op 2 september maken de nieuwe eerstejaartjes voor de eerste keer kennis met hun buitenklas.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit persbericht kan u terecht bij Eva Van Buggenhout, communicatieverantwoordelijke van GO! scholengroep Gent, via 0483/01.82.71 of .