Persbericht start schooljaar 2018 2019

PERSBERICHT: Schooljaar 2018-2019 brengt vernieuwing en verjonging voor GO! scholengroep Gent

 

Aan het begin van schooljaar 2018-2019 telt GO! scholengroep Gent meer dan 11.000 leerlingen en 4.500 cursisten. 2.300 professionals zullen elke dag garant staan voor kwalitatief en innovatief onderwijs in een warme, ondersteunende leer- en leefomgeving. Dit schooljaar brengt een aantal bijzondere vernieuwingen mee.

 

Splinternieuwe eerstegraadscampus in Oostakker

Het EINSTEIN Atheneum opent vanaf 1 september 2018 een nieuwe vestiging aan de Gentstraat in Oostakker. De campus biedt dezelfde keuzemogelijkheden als de eerste graad A in
hoofdvestiging Evergem. Sinds de oprichting van het EINSTEIN Atheneum in 2015 groeit het leerlingenaantal pijlsnel aan. In de eerste graad gaat het om meer dan een verdubbeling op drie jaar tijd. De vestiging in Oostakker komt dus als geroepen.

Opstart afdeling beeldende kunsten in Evergem, als eerste DKO school van het GO!

De Academie Muziek, Woord en Dans Gent biedt vanaf 1 september 2018 als allereerste DKO school binnen het GO! ook beeldende kunsten aan en wordt dus een complete kunstacademie. De lessen zullen plaatsvinden in Evergem.

Verjonging directieteams

De eerste schooldag betekent de vuurdoop voor een nieuwe lichting (adjunct-) directeurs, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs. Een groeiend leerlingenaantal en pensionering creëerden extra doorgroeimogelijkheden. “Ik stel tevreden vast dat heel wat capabele, jonge mensen staan te popelen om leidinggevende functies in de scholengroep op te nemen. Dat is zeker ook te danken aan de directeursopleiding van het GO!. Via de Talentenwerf en JODI-trainingen kunnen de directeurs bovendien aan de start van hun loopbaan rekenen op verdere professionele begeleiding in hun groeiproces,” vertelt Stephan Brynaert, algemeen directeur van de scholengroep.

Vliegende start

Jonge leerkrachten haken na enige tijd nog te vaak af. Dat signaleerde ook Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, eerder deze week in de pers. Via aanvangsbegeleiding biedt scholengroep Gent starters de nodige ondersteuning en coaching rond thema’s zoals klasmanagement, communicatie met ouders en leerlingen, zoektocht naar identiteit als leraar, onderwijs van de 21ste eeuw en coachen van leerlingen. Daarnaast ontvangen de leraren ook meer vakspecifieke ondersteuning vanuit de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!. “We willen het enthousiasme waarmee leraren starten zoveel mogelijk vasthouden. Investeren in onze leraren, is investeren in de toekomst van onze leerlingen”, verklaart Nathalie Vanden Bossche, coördinerend directeur secundair onderwijs.

1+1=3

Samenwerken in team, o.a. via co-teaching en teamteaching, wordt stilaan de norm in een groeiend aantal basis- en secundaire scholen van de scholengroep. Neem nu de nestklassen in de eerste graad B- stroom. Leerlingen krijgen er doorheen hun leerproces begeleiding van een vast team van leraren die samen lesgeven. Een ander mooi staaltje teamteaching vinden we bij Campus Impuls, die een breed palet aan ASO, TSO en BSO richtingen biedt binnen buitengewoon onderwijs. Collega’s delen onderling

expertise, lesmateriaal en tips. Hoe geef je les aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Welke didactische materialen gebruik je of hoe pas je je cursusmateriaal aan? Jouw collega’s weten raad!

“Ook over de schoolmuren en schoolniveaus heen werken we samen via uitwisselingsprojecten zoals het SAS-project (SAmen Sterk) en de Smaakmakers,” vertelt Kevin Eggermont, coördinerend directeur basisonderwijs. “Leraren basis-en secundair onderwijs delen kennis, ervaringen en materialen. Dat verhoogt het teamgevoel en de verbondenheid, verlaagt de werkdruk en versterkt de pedagogische aanpak. Zo bewaken we ook de continuïteit, kwaliteit en tevredenheid in onze scholengroep.”

Nu al studie-of schoolkeuzestress voor schooljaar 2019-2020? Save the date!

In 2019 slaan alle scholen en centra van scholengroep Gent de handen in elkaar voor de tweede editie van GO! Explore, dé scholen- en studiekeuzebeurs van regio Gent voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Op 2 februari 2019 vinden kinderen en ouders alle info over scholen en studierichtingen van scholengroep Gent samen op één plek. Meer informatie volgt, de locatie ligt wel al vast: het prachtige domein van de Tuinbouwschool in Melle.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit persbericht kan u terecht bij Eva Van Buggenhout, communicatieverantwoordelijke van GO! scholengroep Gent, via 0483/01.82.71 of .

Over GO! scholengroep Gent

Scholengroep Gent en haar centrale diensten overkoepelen 33 unieke scholen (basis en secundair onderwijs) en centra (DKO, CVO, CLB en internaten) in Groot Gent, een bruisende regio qua kennis, cultuur, economie en tewerkstelling. De passie voor leren is wat ons bindt. We motiveren elkaar om elke dag onze meer dan 11.000 leerlingen en 4.500 cursisten kwalitatief en innovatief onderwijs te bieden in een warme, ondersteunende leer- en leefomgeving.