Persbericht – Zeven Gentse GO! basisscholen organiseren voor de eerste keer een schooloverstijgende, gezamenlijke pedagogische studiedag

Op woensdag 19 februari slaan zeven basisscholen van GO! scholengroep Gent en de centrale diensten van de scholengroep de handen in elkaar voor de organisatie van een schooloverstijgende pedagogische studiedag. Dat is een primeur in de scholengroep.

GO! scholengroep Gent als netwerk van expertise

GO! scholengroep Gent telt maar liefst 33 scholen en centra. Over de jaren heen is de scholengroep uitgegroeid tot een hecht netwerk waarbinnen heel wat expertise werd opgebouwd. Het uitwisselen van deze ervaring en kennis is een van de belangrijkste doelstellingen van GO! scholengroep Gent. Dit gebeurt al op verschillende vlakken (pedagogisch, financieel, infrastructuur, etc.) tussen verschillende groepen (tussen directies, tussen basis- en secundair onderwijs, tussen leerkrachten, tussen financieel coördinatoren, etc.). Met de organisatie van deze gezamenlijke pedagogische studiedag zet de scholengroep voor de eerste keer in op een formele, grootschalige deling van kennis en expertise in het basisonderwijs over de leerkrachten van verschillende scholen heen.

Eerste gezamenlijke pedagogische studiedag in het basisonderwijs

Coördinerend directeur basisonderwijs Kevin Eggermont verduidelijkt. “We voorzien op onze studiedag maar liefst veertien workshops rond onderwijsrelevante thema’s. Meer dan 250 leerkrachten konden zich hiervoor inschrijven. Alle sessies worden gegeven door interne personeelsleden. Dit zijn collega’s vanop onze scholen of vanuit de centrale diensten van de scholengroep die specifieke expertise hebben verworven rond bepaalde thema’s. Zo hebben we onder andere een sessie rond klasmanagement, leerstoornissen, directe instructie, herstelgerichte communicatie, omgaan met anderstalige nieuwkomers en de digitale springplank naar samenwerkend leren. Eindigen doen we met een netwerkmoment. Zo draagt de studiedag ook bij aan het community- gevoel in onze scholengroep.”

Nog een primeur: eigen educatief leerplatform voor anderstalige nieuwkomers in de klas

Om de uitwisseling van expertise verder te faciliteren, lanceert de scholengroep op de studiedag van 19 februari ook het eigen educatief leerplatform ‘Gorizontaal’, specifiek gericht op het ondersteunen van de leerkrachten, kinderen én ouders van anderstalige nieuwkomers in de klas. Marianne Franck, directeur van GO! leefschool Eikenkring, licht het hoe en waarom van het platform toe: “Het platform bevat een uitgebreid luik met materialen, oefenstof en verwijzingen naar educatieve websites. Verder omvat het vertrouwelijke, individuele blogs per school en per leerling waarop we samen zijn/haar traject schetsen. Dankzij dit platform krijgt elke anderstalige nieuwkomer, naast de klasinterne ondersteuning van een gespecialiseerde leerkracht op vaste tijdstippen, ook de kans om thuis spelenderwijs extra te leren. De klasleerkracht krijgt via het platform de nodige tools om dagdagelijks mee aan de slag te gaan. Op die manier kunnen we nog beter tegemoetkomen aan de individuele noden van het kind en zorgen we ervoor dat het nog beter tot leren komt.”