RVB

Op 1 april 2018 werd er een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld.

Voorzitter:

Paul Standaert

Ondervoorzitters:

Anne Machiels

Anne De Belder

Raadsleden:

Christophe Verbruggen

Monique Ginsberg

Walter Van Lerberghe

Fatim Zahra Snoussi*

Guido Vervaet

Filip Van Acker

(* vervangt gewaardeerd raadslid Mil Kooyman die tot onze grote spijt in 2020 kwam te overlijden)