RVB

Op 1 april 2018 werd er een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld. De voorzitter en ondervoorzitter zullen in de loop van mei 2018 verkozen worden.

De nieuwe raadsleden zijn:

Anne Machiels

Anne De Belder

Christophe Verbruggen

Monique Ginsberg

Paul Standaert

Walter Van Lerberghe

Mil Kooyman

Guido Vervaet

Filip Van Acker