Talentenwerf

Scholengroep Gent zoekt leidinggevend talent!

Oproep Talentenwerf 2018-2019

Als Scholengroep Gent investeren we in sterke professionals. We doen dit onder meer door de talenten van onze personeelsleden verder te helpen ontplooien via een breed aanbod aan opleidingen en nascholingen.

Wilt u kennis maken met een job als leidinggevende in het onderwijs? En ambieert u een selectie- of bevorderingsambt, dan dient u verschillende opleidingsfases en selectieprocedures te doorlopen. Het startpunt is de opleiding ‘Talentenwerf’.

De opleiding geeft de kandidaat–trainees dit schooljaar een beginnend inzicht in het ambt van (adjunct-)directeur. Via een boeiende mix van inhoudelijke sessies, job shadowing en uitdagende opdrachten versterken we uw competenties en wordt u ingewijd in een job als leidinggevende binnen onderwijs.

Het volgen van de opleiding én het behalen van een toegangsticket (‘jeton’) is een vereiste om door te stromen naar de volgende fase: de opleiding selectie en bevorderingsambten ingericht door het huis van het GO!

Via deze oproep verneemt u de toegangsvoorwaarden en op welke manier u kan kandideren voor de opleiding Talentenwerf.

Meer info over de opleiding vindt u in de handleiding van de Talentenwerf.

 

Stephan Brynaert

Algemeen directeur

 

Inhoud van de opleiding

Via de opleiding willen we onderwijsprofessionals laten proeven van een leidinggevende functie binnen onderwijs. Het opleidingsprogramma bestaat uit:

 • Inhoudelijke sessies rond beleidsvoerend vermogen, visie-ontwikkeling, helder en authentiek communiceren, motiverend leidinggeven, vergaderingen leiden en moeilijke gesprekken voeren;
 • Job shadowing: een dag in het spoor van een directeur;
 • Uitdagende opdrachten;
 • Coaching en feedback op maat doorheen de opleiding.

 

Profiel kandidaten

De talentenwerf is toegankelijk voor alle personeelsleden van het GO!.

De kandidaten talentenwerf dienen wel aan een aantal technische selectiecriteria te voldoen.

 • beschikken over het vereiste bekwaamheidsbewijs om het ambt te kunnen uitoefenen waarvoor ze kandideren;
 • beschikken over minstens één van de volgende ervaringen:
  • minimum 5 jaar dienstanciënniteit binnen het GO! hebben op het einde van het schooljaar waarin ze de talentenwerf doorlopen of;
  • minimum 3 jaar relevante ervaring in leidinggeven in onderwijs gerelateerde contexten of;
  • minimum 1 jaar ervaring als waarnemend directeur in het GO!.

De selectiecommissie valideert op autonome wijze de relevante ervaring.

 • beschikken over een recent bewijs van goed gedrag en zeden, model 2 (gedateerd maximum 2 maanden voor de afgifte van dit bewijs);
 • geen evaluatie onvoldoende of betrokken zijn in een tuchtprocedure;
 • beschikken over een evaluatieverslag (ten laatste op de laatste lesdag talentenwerf).

 

Je kandidaat stellen

U stelt zich kandidaat door een dossier samen te stellen. Uw dossier bestaat uit:

 • een recent curriculum vitae;
 • de persoonlijke motivatie voor het ambt met duidelijke vermelding van het ambt waarvoor je kandideert;
 • een persoonlijke visie op het ambt (de opdracht vindt u hier);
 • een bewijsstuk anciënniteit binnen het GO!, de scholengroep of andere relevante, leidinggevende ervaring;
 • een bewijs model 2 van goed gedrag en zeden (gedateerd maximum 2 maanden voor de afgifte van dit bewijs);
 • een bewijsstuk vereist bekwaamheidsbewijs;
 • verklaring op eer, bevestigd door het instellingshoofd, ‘geen evaluatie onvoldoende of onderworpen aan tuchtprocedure’;
 • het ingevuld sjabloon competentieprofiel. De kandidaat maakt een zelfevaluatie aan de hand van het competentieprofiel. Men omschrijft aan de hand van concrete voorbeelden in welke mate men bepaalde competenties al bezit of nog dient te ontwikkelen. De kandidaat maakt zelf het competentieprofiel.

Dit dossier bezorgt u uiterlijk op maandag 5 november om 12u via mail aan , algemeen directeur, én , beleidsmedewerker HRM.

 

Verdere verloop

De selectiejury buigt zich over de dossiers en nodigt de kandidaten uit voor een selectiegesprek op donderdag 22 november. Na dit gesprek brengen we de kandidaten op de hoogte of ze mogen starten aan de talentenwerf.

Op dinsdag 27 november vindt de eerste sessie van de opleiding plaats.

Wilt u zich kandidaat stellen, dan is het goed om beide data alvast te blokkeren in uw agenda.

 

 

Meer info

Als u nog vragen hebt over de Talentenwerf en de kandidaatstelling, aarzel niet om contact op te nemen met Jort Ory via jort.ory@scholengroep.gent of 0473/264901